Mit mondjunk a gyereknek a koronavírusról?

Mit adjon otthon a gyereknek. Tudj meg többet!

Olvasási mód:

Ha látott mit adjon otthon a gyereknek valaha roncsot, mit adjon otthon a gyereknek egy hivatásos pszichológus gyermeke az. Ha figyelmünket a körülöttünk lévő világra irányítjuk, nem pedig valaki más tankönyveinek elolvasása után kiötlött újabb tankönyvekre, meg fogjuk látni, mennyire hamisak ezek a feltevések. A valóság teljesen ellentétes a korábbi hiedelmekkel. Az igazság ebben az irányban található: Az Ember alapvetően jó.

Csak súlyos aberrálással lehet gonosszá tenni. A szigorú nevelés arra készteti, hogy megszűnjön társas lénynek lenni. Ahhoz, hogy épeszű maradjon, az Embernek meg kell őriznie a személyes képességét arra, hogy környezetét önmagához igazítsa.

hpv viren salbe

Az ember olyan mértékben racionális, és olyan mértékben van biztonságban, amennyire öndeterminált. Kezdetben a gyermeke sokkal barátságosabb és kiegyensúlyozottabb, mint ön. De az, ahogyan bánnak vele, viszonylag rövid időn belül annyira korlátozza, hogy fellázad.

\

Ez a lázadás egész addig fokozódhat, amíg végül rettegés lesz az élet a környezetében. Zajongani fog, tapintatlan lesz, nemtörődöm a holmijaival, és piszkos — röviden, bármi, ami csak idegesíti önt.

18 év fölött adjon pénzt a gyerek a szülőknek? | nlc

Csak idomítsa, kontrollálja, és el fogja veszíteni a szeretetét. Azt a gyermeket, akit kontrollálni és birtokolni akar, örökre elveszíti. Engedje meg egy gyereknek, hogy az ölébe üljön! Ott fog üldögélni, elégedetten. Aztán ölelje át, és kényszerítse, hogy ott maradjon! Tegye ezt annak ellenére, hogy nem is próbált elmenni! Abban a pillanatban elkezd ficánkolni.

a hashártya rák gyógyulási aránya

Küzdeni fog, hogy kiszabaduljon. Dühös lesz. Sírni fog.

Betűméret:

Emlékezzen csak vissza: a gyerek boldog volt, mielőtt ön elkezdte marasztalni. Az erőfeszítések, amelyeket ennek a gyereknek az átalakítására, idomítására, irányítására tesz, általában pontosan olyan hatással lesznek rá, mint amikor ön az ölében próbálja őt tartani.

férgek gyermek és óvoda számára

A gyereknek szüksége van a szülei támogatására túlélésének számos vonatkozásában. Ám ha a szülők egyúttal keményen gátolják is a saját életével kapcsolatos döntéseiben, akkor óriási probléma elé állítják, ami rengeteg aggodalmat okozhat neki. Természetesen nem lesz könnyű dolga, ha a gyerekét már idomította, irányította, parancsolgatott neki, vagy megtagadta tőle a tulajdonát. Ön menet közben változtat taktikát!

Megpróbálja megadni neki a szabadságát.

Küldjön üzenetet Tájékoztatás III.

A parazita megelőzése az emberi gyógyszerekben viszont már olyan gyanakvó önnel szemben, hogy iszonyatosan nehezére fog esni az átállás. Az átmeneti időszak borzalmas lesz.

Ám végül rendszerető, jól nevelt, barátságos gyereke lesz, aki tekintettel lesz önre, és ami nagyon fontos az ön számára: olyan gyereke, aki szereti önt.

Szeretettel tálalva

Az a gyerek, akit kényszerítenek, terel nek, kezelnek és irányítanak, egy kínzó aggodalom posztulátum ával rendelkezik. A szülei túlélést támogató entitások. Élelmet, ruházatot, védelmet és szeretetet jelentenek. Ez azt jelenti, hogy ő a közelükben akar lenni. Természetesen szeretni akarja őket, hiszen a gyermekük. Másfelől viszont a szülei túlélésellenes entitások is.

A gyerek egész lénye és élete attól függ, hogy mennyire van joga ahhoz, hogy önmaga döntsön a cselekedeteiről, a tulajdonáról és a testéről.

condylomata acuminata liecba

Ezért a gyereknek egy ellenségtől kell távol tartania magát, egy ellenséggel kell küzdenie, egy ellenséget kell bosszantania és zaklatnia. Szükségem is van rájuk. De gátolják a képességeimet, az értelmemet és a lehetőségeimet az életben. Mit tegyek a szüleimmel?

Se velük, se nélkülük nem tudok élni. Ó, jaj, ó, jaj! És ez a probléma, ez az aggodalom nagyjából tizennyolc évig elkíséri. És félig tönkre fogja tenni az életét.

Diákmunkából hogyan spóroljon a fiatal?

A gyerek szabadsága az ön számára is szabadságot jelent. Ha a gyerek tulajdonát a sorsára hagyjuk, akkor a gyerek tulajdona végül biztonságban lesz.

féreghatások gyermekeknél

Micsoda hatalmas akaraterőt követel meg a szülő részéről az, hogy ne árassza el a gyereket állandóan utasítások özönével!

Micsoda kín látni, amint a gyerek tulajdontárgyai tönkremennek!

Hasznos kérdések és válaszok

Milyen idegtépő lemondani arról, hogy rendelkezzünk az ideje és a tere felett! Pedig, ha egészséges, boldog, gondos, gyönyörű és értelmes gyermeket akarunk, meg kell tennünk ezt! Átvitt értelmű használat. Ebben az állapotban az egyén bizonyossággal rendelkezik arról, hogy kontrollálja az anyagi univerzumot és más embereket. Ron Hubbard által kifejlesztett alkalmazott vallási filozófia, amely a tudás tanulmányozásával foglalkozik, és amely a technológiájának alkalmazása révén kedvező változásokat tud okozni az életkörülményekben.

Alapvetően annyit jelent, hogy tévedni, hibákat elkövetni, vagy még pontosabban, olyan rögeszmékkel rendelkezni, amelyek nem igazak. A szó tudományos értelmében is használatos. Az egyenes vonaltól való eltérést jelenti. Ha egy vonalnak A-ból B-be kellene mennie, akkor, ha aberrált, A-ból egy másik pontba, egy másik pontba, egy másik pontba, egy másik pontba, egy másik pontba menne, és végül megérkezne B-be.

paradicsom bakteriális rák

Ebben az értelemben az egyenesség hiányát is jelenti, vagy a torz látásmódot, mint például, ha egy ember egy lovat lát, de azt gondolja, hogy elefántot lát. Az aberrált viselkedés helytelen viselkedés, vagy olyan viselkedés, amelyet nem támaszt alá az értelem. Az aberráció szemben áll az épelméjűséggel, annak ellentéte. Az entitások személyekre utalnak, akik valaminek, ez esetben a túlélésnek vagy a túlélésellenességnek a forrását képezik.